CHIWE 8字搖擺 懶人變身電臀機(ST-198) 商品網址: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV84NmY5a29nN3NITHBNbW82MXlCQjZCVGw0VS96U2lHV3lrR1dUcloxNUM0PQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=4839780 商品訊息功能:
  • ◆8字搖擺 搖出清暢人生
  • ◆大尺碼姐姐屁屁不外漏
  • ◆完整運動腹腰大腿肌肉
  • ◆可定時設定,速度調整
商品訊息描述: CHIWE 8字搖擺 懶人變身電臀機(ST-198)

大尺碼姐姐屁屁不外露,8字搖擺 ,搖出清暢人生!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  商品訊息簡述: 商品名 【CHIWE】8字搖擺 懶人變身電臀機(ST-198)
顏色 粉紅+白色(雙色)
尺寸 460x300x185mm
重量 5kg
載重量 120kg
材質 PUR+PA+ABS+POM
電壓 AC 110V/60HZ
功率 35W
保固 一年
CHIWE 8字搖擺 懶人變身電臀機(ST-198) 商品網址: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV84NmY5a29nN3NITHBNbW82MXlCQjZCVGw0VS96U2lHV3lrR1dUcloxNUM0PQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=4839780
arrow
arrow
    全站熱搜

    vibrationyxvb3y 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()